Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Prima Donna winactie die wordt georganiseerd door Vandersterre Holland BV, Duitslandweg 9-11, 2411 NT Bodegraven.


Deelname & actie

 • Deelnemer moet ouder zijn dan 18 jaar.
 • De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Vanaf 31 mei 2017 zijn medewerkers van Vandersterre uitgesloten van de winacties.


Aansprakelijkheid

 • Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op door Vandersterre Holland openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Vandersterre Holland worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Vandersterre Holland doen ontstaan.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Vandersterre Holland is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar.
 • Vandersterre Holland is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
 • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Prima Donna Kaas gelden eveneens voor de door Vandersterre Holland ingeschakelde derden.


Garantiebepaling

 • Vandersterre Holland staat niet garant voor eventuele schade aan de dienst of het product die voortvloeit uit het gebruik of in andere gevallen waarbij de prijswinnaar in het bezit is van de prijs.

Slotbepaling

 • Wijzigingen, type- en zetfouten zijn onder voorbehoud.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.