Actievoorwaarden Prima Donna Instore Winactie

Prime Donna Instore Winactie

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Prima Donna instore winactie die wordt georganiseerd door Vandersterre Holand BV, Duitslandweg 9-11, 2411 NT Bodegraven.

Deelname & actie

 • De actie is geldig in de periode die Vandersterre Holland afspreekt met de ondernemer van de betreffende winkel.
 • Deelname aan de actie is alleen mogelijk bij aankoop van een stuk Prima Donna kaas.
 • Vandersterre Holland mag de deelnemer ten alle tijden vragen om de aankoopbon van het gekochte stuk Prima Donna kaas, zolang de actie loopt in de periode die is afgesproken tussen Vandersterre Holland en de betreffende ondernemer waar het stuk kaas is gekocht.
 • Om deel te nemen aan de actie dient de afnemer de actieflyer in te vullen en deze in te leveren bij de ondernemer van de desbetreffende winkel.
 • Maximaal 1 actieflyer per deelnemer.
 • Deelnemer moet ouder zijn dan 18 jaar.
 • Vandersterre Holland bepaalt, eventueel in overleg met de ondernemer van de desbetreffende winkel, de winnaar van de actie.
 • Datum van bekendmaking van de winnaar wordt in overleg met de ondernemer vastgesteld.
 • De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 • De actie geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen.
 • Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.


Aansprakelijkheid

 • Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op door Vandersterre Holland openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Vandersterre Holland worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Vandersterre Holland doen ontstaan.
 • De prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Vandersterre Holland is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar.
 • Vandersterre Holland is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
 • Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Prima Donna Kaas gelden eveneens voor de door Vandersterre Holland ingeschakelde derden.
   

Garantiebepaling

 • Vandersterre Holland staat niet garant voor eventuele schade aan de dienst of het product die voortvloeit uit het gebruik of in andere gevallen waarbij de prijswinnaar in het bezit is van de prijs.
 • In geval van schade van welke aard dan ook aan het product of de dienst, dient de prijswinnaar zich te keren tot de leverancier van dit product en niet tot Vandersterre Holland.
    

Slotbepaling

 • Wijzigingen, type- en zetfouten zijn onder voorbehoud.
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden.
 • Vragen, klachten of opmerkingen over de actie of voorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt aan Vandersterre Holland per email: primadonna@vandersterregroep.nl.